Skolegården
Du er her: Artikkel

5 på gata

Politikerne har kommet med forslag om at alle par må innom en dommer for og vies.
7 januar kom forslaget fra regjeringens tros- og livssyns politiske utvalg. Det er ledet av Sturla Stålsett og går inn for å frata trossamfunnene retten til å vie. I praksis betyr det at par må innom en dommer for å vies før de er å regnes som gifte.
2013-02-12 Bente Bakke

 

 Intervju med Karin Eriksen
1. Hva synes du om politikernes mening om det:
Jeg synes ikke noe om forslaget.

2. Synes du dette forslaget er positivt eller negativt:
Jeg synes forslaget er negativt.

3. Tror du dette forslaget blir vedtatt:
Nei, det håper jeg ikke.

Intervju med Birgitte Jørstad
1. Hva synes du om politikernes mening om det:
Det var ikke et godt forslag.

2. Synes du dette forslaget er positivt eller negativt:
Jeg synes forslaget er negativt

3. Tror du dette forslaget blir vedtatt:
Nei jeg tror ikke forslaget blir vedtatt.


 Intervju med Halvard Fredriksen
1. Hva synes du om politikernes mening om det:
Det er bare tull!

2. Synes du dette forslaget er positivt eller negativt:
Negativt.

3. Tror du dette forslaget blir vedtatt:
Man vet aldri om det blir vedtatt, men det tror ikke jeg.

Intervju med Ruben Hansen
1. Hva synes du om politikernes mening om det:
Det hadde ikke fungert, et dårlig forslag.

2. Synes du dette forslaget er positivt eller negativt:
Jeg synes dette forslaget er negativt

3. Tror du dette forslaget blir vedtatt:
Man vet aldri om det blir vedtatt men jeg tror ikke det.


 Intervju med Gerda Tapio
1. Hva synes du om politikernes mening om det:
Det synes jeg ikke noe om!

2. Synes du dette forslaget er positivt eller negativt:
Nei dette synes jeg er negativt!

3. Tror du dette forslaget blir vedtatt:
Jeg håper ikke forslaget blir vedtatt.

 
 

Logg på

Class

Brukernavn:

Passord:

Kunnskap.no