www.berlevag.gs.fm.no

Aktiviteter

Noen av aktivitetene er tiltak i regi av Den Kulturelle Skolesekken. (Du finner Berlevågs lokale DKS-plan under "Meny".)