www.berlevag.gs.fm.no

Arbeid med plan for godt læringsmiljø

Paragraf

24. november samlet elever, foreldre og lærere seg for å drøfte noen viktige begreper og problemstillinger. Her kan du lese alle argumentene som kom frem!

2016-11-28 Ingvild Sehl

Samlet resultat_Temamøte_24.11.16.pdf