Skolegården
Du er her: Artikkel

Berlevåg skole alene i Finnmark

Digital eksamen

10. klassingene ved Berlevåg skole gjennomfører digital eksamen i disse dager. Det er kun et fåtall grunnskoler som er i stand til å gjennomføre avgangsprøven på denne måten allerede nå.
2006-05-29 Ingvild Sehl

Skolen har i lengre tid satset på IKT. Elevene på ungdomstrinnet er vant til å bruke "Class Fronter" i den daglige
undervisningen. Denne våren var lærer, ledelse og data-ansvarlig klar for å ta steget videre til den papirløse eksamen. I skrivende stund er dette gjennomført - med suksess!

Etter at 10. trinn kom opp i "Norsk med IKT" har elevene hentet tema og bakgrunnstoff fra internett og lastet opp egen oppgavetekst og notatark i Fronter til to eksamensdager. På selve eksamensdagen ble oppgavebesvarelsen lastet opp på samme sted. Sensorene får deretter tilgang til elevenes mapper, og trenger kun internett for å rette besvarelsene og sette karakterer. I siste omgang overføres informasjonen til skolens administrative program, slik at karakterer plasseres hos rett elev.

Det har vært en spennende prosess mot gjennomføringen av denne avgangsprøven. Selv om man har igangsatt  et nasjonalt prosjekt er ikke datasystemene ferdig utviklet ennå. Det er helt tydelig at "veien blir til mens man går" - mange viktige detaljer falt på plass først i de siste dagene før eksamen. Skolens data-ansvarlige har måttet stå på døgnet rundt for å få alt til å klaffe. Kontaktpersonene hos "Fronter" og "WiS skole" har velvillig bistått i dette arbeidet. 

Elevene gir klart uttrykk for at dette er en behagelig eksamensform. De takler tekniske prosedyrer helt elegant , og synes det er lettvint å bruke tastatur framfor penn og papir. 

 

Logg på

Class

Brukernavn:

Passord:

Kunnskap.no