Skolegården
Du er her: Artikkel

Tekst og foto: Kaja Therese Jakobsen og Robin Nygård fra mediegruppa.

Forebygging mot mobbing på Berlevåg skole

PA233551_300x225[1]
På alle skoler i hele Norge foregår det mobbing. Det kan være mobbing som foregår i det skjulte, eller fysisk vold som alle kan se. Mobbing er noe som Berlevåg skole har en veldig brei erfaring med, og som vi har prøvd å fjerne i flere år. I denne artikkelen har vi tatt for oss elevenes erfaring med mobbing, og vi har noen spennende funn angående dette.
2012-10-30 Bente Bakke

 

Lærerne på Berlevåg skole er veldig flinke i å fokusere på en mobbefri skole. Prosjekter som aktivitesdager, trivselsdager, en dag om psykisk helse, ”bedre læringsmiljø” har alle hjulpet på skolemiljøet. Vi intervjuet rektoren på skolen, Ingvild Sehl, om mobbing på skolen. Hun forteller at hvert år etter disse prosjektene utføres det en brukerundersøkelse som elevene tar, og det viser at prosjektene har ført til en positiv utvikling og bedre skolemiljø.

Ingvild forteller at elevene på skolen er en blid og hyggelig gjeng, og hun sier at lærerne på skolen trives veldig godt med elevene.  Hun har lyst til å fortsette med målet om å få en mobbefri skole, og hun avslutter med at hun TROR det er mulig å få en 100 % mobbefri skole.

Vi lagde en brukerundersøkelse for elevene på Berlevåg skole som vi ga ut til femte, sjette, sjuende og tiende klasse. Det var til sammen 48 stykker som deltok på undersøkelsen. Resultatene viste at 37 elever ikke ble mobbet, og at 11 elever ble mobbet eller plagd noen ganger. Dette beviser Ingvilds tanker om at det er blitt mindre mobbing på skolen.

Vi valgte å intervjue en elev på hvert trinn, og den første vi intervjuet var Iselin i tredje klasse. Hun fortalte at mobbing ikke er bra, og hun har selv opplevd å bli mobbet. Hendelsen syntes hun var ekkel og heslig. Selv har hun sett noen bli mobbet, og da gjorde hun den rette tingen: å si ifra.

Neste elev var Ronja Nygård i sjuende klasse. Ronja fortalte at prosjektene skolen har hatt om mobbing ikke har hjulpet på skolemiljøet. Hun sa også at hun tror mobberne gjør det de gjør fordi de er usikre på seg selv.

Maria Efraimsen i åttende klasse mener at mobbing er en trasig ting å gjøre, og hun har noen ganger vært vitne til mobbing. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre med det, så hun ble bare stående å se på. Hun mener også at skolens konsekvenser om mobbing er gode nok. Maria er enig med Ronja, og merker heller ikke noe forskjell i miljøet på skolen noe vi er uenig i fordi prosjektene er et hyggelig og bra tilskudd til skolen. Det vil si at elevene blir gladere, og får bedre kontakt.

Vår konklusjon er at mobbing er en meget unødvendig ting å gjøre, og mobbingen på Berlevåg skole har blitt et minkende problem. Skolen vil fortsette å kjøre antimobbe prosjekter for å få et ENDA bedre skolemiljø. Målet for skolen er å få en 100 % mobbefri skole, og vi tror dette er mulig!

 

Logg på

Class

Brukernavn:

Passord:

Kunnskap.no