Skolegården
Du er her: kulturskolen > Artikkel

VISUELT KUNSTKURS

Tegning og maling for 8. trinn og oppover

Maren Heydel
Berlevåg Kultuskole

Elevene gir grunnleggende kunnskap om tegning og maleri. Kurset inkluderer arbeid med komposisjon, perspektiv og farge. Elevene lærer hva kan fungere som motivet og hvilke formelle egenskapene av motivet er viktige. Vi skal bli bevisste på hva kan fungere i et motiv, og prosessen med å jobbe seg frem til et eget utrykk. Kurset inkluderer øvelser i å se og observere.
2010-06-17

 

Kurset har en varighet på 35  timer.
35 uker: 7 tematiske enheter @ 5 uker, 1 (klokke) time per uke.
 
Kurset passer for 8. trinn og oppover
 
1. Komposisjon og motivdannelse
1.1. Komposisjonsprinsippene; det gyldne snitt
1.2. Motivdannelse
1.3. Grunnformer av motivet
1.4. Hvordan kan vi forenkle og abstrahere et motiv?
1.5. Hvordan kan vi gi inntrykk av bevegelse, oppløsning?
 
2. Perspektiv
2.1. Sentralperspektivet og forsvinningspunkter
2.2. Perspektivisk forkortning: geometriske legeme
2.3. Perspektivet som gir inntrykk av dybde
2.4. Sirkelforkortning
2.5. Perspektivisk forkortning: naturlige legemer
 
3. Fargelære
3.1. Fargesirkelen, primær og sekundær farger
3.2. Farger: følelser og assosiasjoner
3.3. Hvordan kan farger gi inntrykk av dybde?
3.4. Vekselspillet: farge og kontur
3.5. Fargeperspektivet
 
4. Akvarellteknikker
4.1.’Tørr’ teknikker i landskapsmaleri
4.2. Bruk av farge og kontur
4.3. ’Vatt’ teknikker i landskapsmaleri
4.4. Lasurteknikker
4.5. Hjelpemiddel for å skape forskjellige overflatestrukturer
 
5 Lys og skygge
5.1. Primærskygge
5.2. Egenskygge
5.3. Primær og sekundærskygge
5.4. Lys og skyggefarger
5.5. Lys som komposisjonsprinsipp
 
6.  Proporsjoner av det menneskelige legeme
6.1. Hodet, profil
6.2. Hodet, frontal
6.3. Hendene
6.4. Fot
6.5. Hele kroppen
 
7. Optiske illusjoner, synsbedrag
7.1. Den optiske midt på bildet
7.2. Vi markerer fokus ved hjelp av farge og lys
7.3. Vi markerer fokus ved hjelp av linjebruk
7.4. Rette og bølgede linjer
7.5. Surreale perspektivet
 
 
 

Logg på

Class

Brukernavn:

Passord:

Kunnskap.no